Yhteenveto

Arjenlomatila on kotiapua ja ammattijärjestäjä-palveluita tarjoava kevytyritys, joka tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa kodin järjestämiseen ja kierrättämiseen. Tietoa on saatavilla maksuttomasti oppaissa ja sosiaalisessa mediassa.

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Voit tutustua tarkemmin, mitä tietoja Arjenlomatila kerää ja mihin tarkoituksiin.

Rekisterin pitäjä Heidi Finni Y-tunnus 3120781-3. 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilörekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen laskutus tarkoitukseen.

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Arjenlomatila laskutti (v.2015-2020) Ukko.fi palveluntarjoajan kautta. Ukko.fi on saanut tietoturvasertifikaatin. Laskutustietoja ei säilytetä enempää kuin on välttämätöntä. Asiakkaalta pyydettiin suostumus Ukko.fi palvelun kautta laskutukseen ennen työsuorituksen alkamista. Nykyään käytössä on OP-kevytyrittäjä laskutuspalvelu.

Manuaalinen arkisto, joka sisältää asiakkaan ja yrityksen välisen sopimuksen työnsuorittamisesta säilytetään rekisterinpitäjän lukollisessa kaapissa.

Rekistereitä ei luovuteta sivullisille.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Hänellä on myös oikeus vaatia tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan Heidi Finnille - Arjenlomatilan yrittäjälle.